Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội thường niên 2017 gồm:

Quy chế làm việc tại Đại hội.

Quy chế bầu cử.

Thông báo ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tài liệu họp ĐHĐCĐ.

 

Trân trọng./.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 118
Tổng truy cập: 902726
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved