Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 30/3/2017, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí, Số 9-11, Hoàng Diệu, Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự Đại hội có đại diện các cổ đông lớn và gần 400 cổ đông là thể nhân, cùng đại biểu đại diện các đơn vị trong ngành tham dự.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1, Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty

2, Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

3, Ông Đặng Đức Hồi - Phó Giám đốc Công ty.

Đại hội đã được nghe các báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 và báo cáo tổng thể công tác triển khai Dự án Đầu tư Xây dựng Khu dịch vụ Dầu khí 35 ha thuộc Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình của Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động của năm 2016  và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của HĐQT Công ty.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

- Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2017 của Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong trong giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

- Thông qua cơ cấu nhân sự và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại phiên thảo luận, một số cổ đông đã có ý kiến hỏi đáp về việc chi trả cổ tức và một số vấn đề khác. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Phùng Như Dũng – Giám đốc Công ty đã trả lời đầy đủ các ý kiến của Cổ đông và không có Cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

Sau phiên thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và các văn kiện dự thảo của phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt gần 100%.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại Hội:


 

 

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 23
Tổng truy cập: 1522676
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved