Thông báo thay đổi nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng Thông báo thay đổi nhân sự:

1, Miễn nhiệm Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị.

2, Miễn nhiệm Nguyễn Thúy Hằng thôi làm Thành viên Ban kiểm soát.

 3, Phê chuẩn Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

File đính kèm: Phe chuan co cau so luong nhan su va ket qua bau thanh vien HDQT va BKS nhiem ky 2017-2022.pdf

 

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 125
Tổng truy cập: 1478584
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved