PVSB tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 11/8/2017, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Trương Vũ Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Ông Trần Hải Bình - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT; Ông Phùng Như Dũng - Phó Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty; đại diện Công đoàn các đơn vị bạn, cùng toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

Đại hội đã được nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Trong những năm 2012-2017 là giai đoạn Công ty gặp nhiều khó khăn và thử thách trong hoạt động SXKD, nhưng với tinh thần truyền thống đoàn kết, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và nhân ái, tập thể CBCNV Công ty PVSB đã phát huy mọi khả năng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động luôn được Công ty coi trọng, vận động người lao động tham gia đầy đủ các đợt quyên góp quỹ tương trợ Dầu khí, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa. Các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua lao động sáng tạo…

Tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội, Ông Phùng Như Dũng – Giám đốc Công ty PVSB đã chia sẻ: “Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty PVSB giai đoạn 2017 - 2022, Công đoàn Công ty nhiệm kỳ tới có trách nhiệm lãnh đạo Công đoàn, phối hợp thủ trưởng đơn vị tổ chức, động viên người lao động trong Công ty thực hiện thắng lợi vượt mức các nhiệm vụ kinh tế xã hội Công ty, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra như báo cáo đã trình bày tại đại hội; Khắc phục những yếu kém của nhiệm kỳ trước, phát huy năng lực; Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, lấy thi đua làm nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động và phát huy vai trò trong việc tham gia quản lý của Công đoàn; Chăm lo bảo vệ lợi ích của người lao động, tích cực tham gia với chuyên môn xây dựng các quy chế, chính sách có lợi cho người lao động, tăng cường vai trò kiểm tra, tuyên truyền để người lao động nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật. Phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn và tranh chấp lao động, tăng cường các hoạt động xã hội của Công đoàn. Phát động, đấu tranh chống tham nhũng, phòng chống các tệ nạn xã hội, tích cực góp phần xây dựng Đảng và Công ty vững mạnh…

Đặc biệt, Đại hội đã được nghe ý kiến chỉ đạo của Ông Trương Vũ Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Ông nhấn mạnh, bên cạnh những việc đã làm được, Công đoàn Công ty cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, đặc biệt chú trọng và duy trì nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tổ chức phát động thi đua thiết thực và hiệu quả. Tiếp tục ổn định tổ chức Công đoàn, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên, vận động đoàn viên tích cực học tập.

Thực hiện tốt công tác đối thoại định kỳ theo quy định nhằm thu nhận và giải quyết các ý kiến về đời sống tinh thần, vật chất, chế độ chính sách, việc làm và tâm tư nguyện vọng của người lao động. Chủ động chăm lo đời sống cho người lao động và xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết trong toàn Công ty.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động trong Công ty đoàn kết, tập trung trí tuệ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Công đoàn Công ty PVSB lần thứ tư, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 05 đồng chí và bầu 03 đồng chí đại diện cho Công đoàn cơ sở Công ty PVSB tham dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty PTSC lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2018-2023.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội :


 

 

 

 


Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 100
Tổng truy cập: 1766236
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved