Tin tức & sự kiện PVSB
Công bố tài liệu lấy ý kiến Đại hội Cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố tài liệu lấy ý kiến Đại hội Cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng Thông báo!

Đính kèm:

  1. Tờ trình số 907/TTr-HĐQT ngày 16/10/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

  2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQ, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

  3. Quyết định số 143/QĐ-HĐQT ngày 29/09/2017 về việc thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai- Bến Đình

  4. Hồ sơ ứng cử viên của Ông Nguyễn Lê Phương và Bà Đinh Thị Ngọc Thanh.

  5. Dự thảo Nghị Quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 115
Tổng truy cập: 1766128
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved