Công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu như sau :

STT Chỉ tiêu cơ bản Thực hiện Quý III/2016 Kế hoạch Quý III/2016 % Hoàn thành KH Quý III Ghi chú
1 Tổng doanh thu 40,73 56,40 72,22%  
2 Lợi nhuận trước thuế 0.33 1,73 19,08%  
3 Thuế và các khoản phải nộp NSNN 0,42 1,05 400,00%  

 

Trân trọng Thông báo!

Đính kèm:

Báo cáo tài chính Quý III năm 2017

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 94
Tổng truy cập: 2091078
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved