PVSB Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 30/3/2018, tại Hội trường PV Shipyard 65A2 đường 30/4, Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm các Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty, Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; Đặng Đức Hồi - Phó giám đốc Công ty, Đại hội đã được nghe các báo cáo, tờ trình, thảo luận và thông qua các nội dung:

-  Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành trong năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ 2018.

-  Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018  của Công ty

-  Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018.

-  Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

-  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2018.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tại Đại hội, trong phần thảo luận, một số cổ đông đã có ý kiến hỏi đáp về tình hình chi trả cổ tức và một số vấn đề khác, thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Trần Hải Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Phùng Như Dũng, Giám đốc Công ty đã trả lời đầy đủ các ý kiến của Cổ đông và một số Cổ đông đã bày tỏ sự chia sẻ và hi vọng tin tưởng rằng với sự ủng hộ của Tổng Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí PTSC cũng như sự nỗ lực quyết tâm của ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty  PVSB sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Sau phiên thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và các văn kiện dự thảo của phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt gần 100%.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 


Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 65
Tổng truy cập: 2219808
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved