PVSB họp Hội đồng Quản trị quý 2 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 24/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã tổ chức họp định kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty trong Quý 2, 6 tháng đầu năm 2018.

Trong điều kiện khó khăn chung của ngành dầu khí, mặc dù giá dầu thô có tín hiệu phục hồi tốt, nhưng các lĩnh vực dịch vụ, tìm kiếm, thăm dò, khảo sát dầu khí … vẫn tiếp tục dừng hoặc giãn tiến độ. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực dịch vụ chính của Công ty như chế tạo cơ khí, cung cấp vật tư thiết bị, kho bãi, điện nước … Hội đồng quản trị đánh giá trong Quý 2, 6 tháng đầu năm 2018, Công ty PVSB đã nỗ lực phấn đấu, tìm kiếm nguồn lực mới, thắt chặt chi phí để hoàn thành kế hoạch được giao, các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị cũng biểu dương Ban điều hành bằng năng lực và kinh nghiệm, với nỗ lực và quyết tâm đã trúng thầu gói thầu “chế tạo và chằng buộc cọc cho giàn Sao Vàng của dự án Sao Vàng Đại Nguyệt”. HĐQT thống nhất giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo thực thiện gói thầu đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, khẳng định vị thế và uy tín thương hiệu của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 2, 6 tháng đầu năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

 

Stt

Chỉ tiêu cơ bản 

Kế hoạch

2018

Thực hiện

Quý 2

Lũy kế

năm

% hoàn thành năm

1

Tổng doanh thu

167,68

55,17

86,25

51,44

1.1

Doanh thu hoạt động SXKD

142,68

48,42

72,89

51,09

1.2

Doanh thu hoạt động tài chính

25,00

6,75

13,36

53,44

1.3

Doanh thu khác

-

-

-

-

2

Lợi nhuận trước thuế

2,02

1,24

1,62

80,20

3

Lợi nhuận sau thuế

0,89

0,20

0,35

39,33

4

Thuế và nộp NSNN

0,74

0,98

0,96

-

5

Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB

 

 

 

 

 

- Giá trị thực hiện đầu tư

15,33

2,75

3,48

22,70

 

- Giá trị giải ngân

18,75

0,45

3,98

21,23

Đính kèm: Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2018.pdf

 Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 88
Tổng truy cập: 2299650
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved