Tin tức & sự kiện PVSB
Ngày cập nhật: 13 - 01 - 2012
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI BẾN ĐÌNH (PVSB)
Ngày cập nhật: 09 - 01 - 2012
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình
Ngày cập nhật: 20 - 12 - 2011
Ngày 18/12/2011 tại Hội trường Khách sạn Grand số 28 Quang Trung, Phường 1, TP.Vũng Tàu Công Ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hội nghị người Lao động năm 2012, Và tổng kết công tác Công Đoàn năm 2011.
Ngày cập nhật: 12 - 12 - 2011
Ngày 29/ 11/2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã Cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (Đăng ký thay đổi) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.
Ngày cập nhật: 28 - 11 - 2011
Ngày 24/11/2011 HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVSB) đã có quyết định số 226/QĐ-HĐQT về việc:
Ngày cập nhật: 28 - 11 - 2011
Ngày 24/11/2011 HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình (PVSB) đã có Thông báo số 95/TB-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày cập nhật: 10 - 11 - 2011
Ngày 21/10/2011 HĐQT Công ty PVSB đã tổ chức họp định kỳ quý III/2011 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD quý III/2011 của Công ty và triển khai Kế hoạch quý IV/2011.
Ngày cập nhật: 27 - 07 - 2011
gày 27/07/2011 tại Hội trường Khách sạn Dầu khí số 9-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP.Vũng Tàu Công ty PVSB đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, Hoạt động Sản xuất Kinh doanh và Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2011.
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 65
Tổng truy cập: 2007210
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved