Tin tức & sự kiện PVSB
Ngày cập nhật: 10 - 11 - 2017
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố đến Quý cơ quan về việc công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường với một số nội dung chính như sau:
Ngày cập nhật: 09 - 11 - 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc thay đổi trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:
Ngày cập nhật: 18 - 10 - 2017
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu như sau :
Ngày cập nhật: 18 - 10 - 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý III năm 2017.
Ngày cập nhật: 17 - 10 - 2017
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố tài liệu lấy ý kiến Đại hội Cổ đông bằng văn bản.
Ngày cập nhật: 04 - 10 - 2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày cập nhật: 26 - 09 - 2017
Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày cập nhật: 15 - 08 - 2017
1/ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố “Báo cáo Tài chính bán niên đã được soát xét 2017”.
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 104
Tổng truy cập: 1823150
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved