Tin tức & sự kiện PVSB
Ngày cập nhật: 07 - 04 - 2017
- Trên cơ sở thành công của các gói thầu chế tạo các tổng đoạn thân tàu cho các dự án của Sofel trong năm 2016, được sự tin tưởng của Chủ đầu tư, PVSB đã liên tiếp ký các hợp đồng đóng mới các kết cấu Block tàu trong năm 2017.
Ngày cập nhật: 31 - 03 - 2017
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày cập nhật: 31 - 03 - 2017
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng Thông báo thay đổi nhân sự:
Ngày cập nhật: 30 - 03 - 2017
Ngày 30/3/2017, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí, Số 9-11, Hoàng Diệu, Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
Ngày cập nhật: 28 - 03 - 2017
Hội đồng quản trị trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội thường niên 2017 gồm:
Ngày cập nhật: 27 - 03 - 2017
Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố tính đến 8g30 ngày 27/03/2017 Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ các ứng viên ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:
Ngày cập nhật: 17 - 03 - 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính năm 2016 đã dược kiểm toán theo file đính kèm
Ngày cập nhật: 17 - 03 - 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Giải trình báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016 theo file đính kèm
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 91
Tổng truy cập: 1823121
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved