Tin tức & sự kiện PVSB
Ngày cập nhật: 27 - 04 - 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo thường niên 2015 như file đính kèm.
Ngày cập nhật: 20 - 04 - 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2016 theo file đính kèm.
Ngày cập nhật: 11 - 04 - 2016
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016 của Đại hội cổ đông thường niên 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
Ngày cập nhật: 28 - 03 - 2016
Sáng ngày 25/3/2016, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí, Số 9-11, Hoàng Diệu, Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Ngày cập nhật: 26 - 03 - 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2016 tổ chức vào ngày 25/03/2016 như file đính kèm.
Ngày cập nhật: 21 - 03 - 2016
Ngày 01/02/2016 PVSB đã ký kết hợp đồng chế tạo Cần đuốc – Flare Boom ST PIP Dự án phát triển toàn mỏ Sư Tử Trắng – Giai đoạn 1 với Công ty Dịch vụ cơ khí hàng hải (PTSC M&C) giá trị HĐ là 4,5 tỷ.
Ngày cập nhật: 21 - 03 - 2016
Thực hiện hợp đồng số 0626/15/T-N2/HDDK-PVSB, ngày 26 tháng 2 năm 2016, Công ty PVSB đã tiến hành bàn giao lô hàng Cáp điện thuộc dự án Thiên Ưng & Sư Tử Trắng cho Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro
Ngày cập nhật: 17 - 03 - 2016
Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 114
Tổng truy cập: 1582041
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved