tin tức cổ đông
Ngày cập nhật: 19 - 01 - 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Giải trình Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2016 theo file đính kèm
Ngày cập nhật: 20 - 10 - 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý III năm 2016 theo file đính kèm
Ngày cập nhật: 15 - 08 - 2016
Hội đồng quản trị Công ty PVSB Trân trọng thông báo:
Ngày cập nhật: 15 - 08 - 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được soát xét như file đính kèm.
Ngày cập nhật: 26 - 07 - 2016
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố báo cáo tình hình Quản trị Công ty bán niên năm 2016.
Ngày cập nhật: 20 - 07 - 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý II năm 2016 theo file đính kèm
Ngày cập nhật: 20 - 04 - 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2016 theo file đính kèm.
Ngày cập nhật: 11 - 04 - 2016
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2016 của Đại hội cổ đông thường niên 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 75
Tổng truy cập: 1641936
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved