tin tức cổ đông
Ngày cập nhật: 26 - 03 - 2016
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2016 tổ chức vào ngày 25/03/2016 như file đính kèm.
Ngày cập nhật: 17 - 03 - 2016
Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
Ngày cập nhật: 16 - 03 - 2016
Ngày 08-03-2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã nhận được hồ sơ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Cổ đông Ngân Hàng TMCP Á Châu đề cử:
Ngày cập nhật: 15 - 03 - 2016
Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Tài liệu Họp Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2016
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 127
Tổng truy cập: 1485829
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved