Tin trong ngành
Hội Dầu khí Việt Nam tiếp tục ký Thỏa thuận hợp tác với Vietsovpetro

Căn cứ vào định hướng phát triển và nhu cầu của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) và Hội Dầu khí Việt Nam (VPA), vừa qua, tại Nha Trang, hai bên tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận này được lập trên cơ sở hoàn thiện, phát triển Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Dầu khí và Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro ký vào năm 2015 và tháng 3/2017. Hai bên cam kết sẽ thực hiện Thỏa thuận hợp tác theo đúng những quy định của pháp luật, quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của hai bên.

Phạm vi hợp tác bao gồm: Thực hiện công tác nghiên cứu trong các lĩnh vực: địa chất, địa vật lý, công nghệ khoan - khai thác, thiết kế xây dựng các công trình dầu khí và các hoạt động khác phục vụ công tác thăm dò và khai thác dầu khí; tư vấn, phản biện, thẩm định các dự án, chương trình đầu tư phát triển dầu khí, các phương án kinh tế - kỹ thuật trong công tác thăm dò, xây dựng các công trình dầu khí và khai thác dầu khí; đào tạo cơ bản và nâng cao cho các chuyên gia của Vietsovpetro trong các lĩnh vực phục vụ cho công tác thăm dò và khai thác dầu khí; biên soạn, biên dịch, thẩm định sách chuyên khảo, tài liệu hướng dẫn trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí; hỗ trợ Vietsovpetro quảng bá thương hiệu, sản phẩm khoa học - công nghệ; tổ chức hội thảo chuyên đề, hội nghị Khoa học công nghệ.

Ngoài ra, VPA hỗ trợ tổ chức hội nghị khoa học 30 năm khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên trong tầng móng, tổng kết công tác thăm dò và khai thác của VSP.

Sự kiện ký kết hợp tác giữa Vietsovpetro, đơn vị chủ lực khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Hội Dầu khí Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành về công nghiệp dầu khí, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của Hội chuyên ngành, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thỏa thuận cũng gắn hoạt động của Hội Dầu khí Việt Nam chặt chẽ, thiết thực và chất lượng hơn với chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực cho ngành Dầu khí.

Những năm qua, Hội Dầu khí Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng như các đơn vị thành viên và đã có nhiều hoạt động thiết thực, chất lượng và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Tập đoàn trong Chiến lược xây dựng phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Nguồn: http://www.pvn.vn


Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 141
Tổng truy cập: 5206448
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved