Tin tức cổ đông
Nghi quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình thay đổi nhân sự (Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban kiểm soát)

 

Fila đính kèm:

Nghi quyet va Bien ban cuoc hop DHDCD thuong nien nam 2020 cua Cong ty SMBD.pdf

59 QD-SMBD-DHDCD vv Mien nhiem va bau thanh vien Ban kiem soat Cong ty SMBD.pdf

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 69
Tổng truy cập: 4280657
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved