Thông báo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

Ngày 20/01/2021 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp để tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra kế hoạch Quý I năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Hội đồng quản trị đánh giá năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và do giá dầu thấp nhưng Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 cụ thể:

- Doanh thu: 196,95 tỷ đồng, vượt 4%  kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: 3,17 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch năm.

- Nộp ngân sách nhà nước: 0,51 tỷ đồng.

 

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị đã thông qua việc từ nhiệm và chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị thay thế cụ thể:

- Chấp thuận Ông Đặng Thanh Hải -  Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH SX TM Việt Anh là thành viên Hội đồng quản trị, thay thế cho Ông Nguyễn Lê Phương.

- Ông Đặng Thanh Hải sẽ là thành viên Hội đồng quản trị chính thức khi được Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty.

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý 4 năm 2020 của Công ty

 

 


Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 79
Tổng truy cập: 4018761
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved