Tin trong ngành
Công bố Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng gửi Quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến và Tài liệu ý kiến bằng văn bản cụ thể như sau :

1. Đối với cổ đông đã lưu ký : Thông tin sẽ được gửi vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông lưu ký trong danh sách cổ đông do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2021

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký : Thông tin sẽ được Công ty gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ nơi cổ đông đăng ký trong danh sách cổ đông do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2021

3. Phiếu lấy ý kiến và Tài liệu lấy ý kiến bằng văn bản được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty thông báo và đăng tải trên hệ thống và website của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.

4. Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết của Cổ đông gửi về Công ty trước 17h00’ ngày 10/11/2021

 

Trân trọng Thông báo./.

File đính kèm

520 SMBD-CBTT vv Cong bo tai lieu lay y kien co dong bang van ban

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 90
Tổng truy cập: 4761052
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved