Tin trong ngành
Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 15/04/2022, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức họp trực tuyến.

Tham dự Đại hội có đại diện cổ đông lớn Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,  ông Trần Hoài Nam- Phó tổng giám đốc.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT, Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Đặng Đức Hồi - Phó giám đốc Công ty, Đại hội đã  nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận các nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Giám đốc Công ty.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

+      Các Tờ trình;

- Tờ trình số 139/TTr-HĐQT ngày 10/03/2022 về việc Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 158/TTr-HĐQT ngày 15/03/2022 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Tờ trình số 140/TTr-BKS ngày 10/03/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.

- Tờ trình số 142/TTr-HĐQT ngày 10/03/2022 về việc thù lao, chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

- Tờ trình số 141/TTr-HĐQT ngày 10/03/2022 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  và Điều lệ Công ty.

- Tờ trình 217/TTr-SMBĐ ngày 31/03/2022 về việc phê duyệt kết quả xử lý khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào SOPEWACO

- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trong phần thảo luận, một số cổ đông đã nhận xét ghi nhận những khó khăn và những cố gắng nổ lực của Công ty và có ý kiến về một số vấn đề tại Đại hội như hiệu quả kinh doanh chưa cao, Ban Lãnh đạo Công ty nắm giữ lượng cổ phần của Công ty không nhiều. Đoàn chủ tịch đã tiếp thu những ý kiến góp ý và đã giải trình đầy đủ các kiến nghị của cổ đông và tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sau khi nghe giải trình, các cổ đông đã chấp thuận và không có ý kiến gì thêm.

Tại Đại hội đã tiến hành bầu và phê chuẩn Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung được đệ trình với tỷ lệ cao, thống  nhất  ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung này trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.pvsb.com.vn

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 


Hình Ảnh

Hình Ảnh

Hình Ảnh

Hình Ảnh

Hình Ảnh

Hình Ảnh

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 91
Tổng truy cập: 6534762
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved