Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 29/09/2023

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 ( 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết )

- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 10/2023

- Địa điểm thực hiện : Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC số 09-11 Hoàng Diệu , Phường 1 , TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Nội dung họp : Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Trân trọng Thông báo!

 

Đính kèm:

 Công văn số 865/TB-CNVSD  về việc Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.pdf

 Công văn 708/TB-HĐQT.pdf

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 56
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved