Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB ) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội ( trước thay đổi ) :   ngày 31/05/2024

-  Thời gian tổ chức Đại hội ( sau thay đổi ) :      ngày 27/06/2024

2. - Địa điểm : Hội trường Khách sạn Dầu Khí PTSC, số 9-11 Hoàng Diệu , Phường 1, Tp. Vũng Tàu , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

HĐQT Công ty PVSV xin gửi kèm Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2024 đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của Công ty tại địa chỉ : www.pvsb.com.vn theo đúng quy định

 

         Trân trọng thông báo !

Đính kèm:

Quyết định số 50/QĐ-HĐQT vv Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 74
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved