PVSB’s News
Last update: 16 - 08 - 2018
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố “Báo cáo Tài chính bán niên đã được soát xét năm 2018”.
Last update: 16 - 08 - 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2017.
Last update: 16 - 08 - 2018
Sáng ngày 30/3/2018, tại Hội trường PV Shipyard 65A2 đường 30/4, Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
Last update: 16 - 08 - 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Biên bản - Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018
Last update: 16 - 08 - 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố kết luận thanh tra của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Last update: 16 - 08 - 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Quyết định về việc Thông qua điệu lệ sửa đổi lần thứ 12 của Công ty như file đính kèm.
Last update: 16 - 08 - 2018
Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình năm 2018
Last update: 16 - 08 - 2018
Ngày 26/07/2017 PVSB đã ký kết HĐ số 12-2017/PTSCMC –PTKD/MDV-V về việc Cung cấp dịch vụ Chế tạo Kết cấu thép cho cụm kết cấu ngầm (Subsea Structure), Dự án: Greater Enfield tổng thầu PTSC M&C. Sau 7 tháng thi công với tổng giá trị hợp đồng và phát sinh: 26 tỷ đồng toàn bộ các cụm kết cấu ngầm đã được bàn giao cho PTSC M&C.
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 61
Visitors: 1705247
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved