PVSB’s News
Last update: 02 - 06 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố thời gian và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Last update: 25 - 05 - 2020
In September 2019, the handover, installation and commissioning of 8 Tons-crane for Ca Tam CTC1 Project had completed according to the signed contract between Vietsovpetro and PVSB.
Last update: 25 - 05 - 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tình hình Quản trị công ty niêm yết năm 2019 như file đính kèm.
Last update: 25 - 05 - 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố thông tin trên TTCK Báo Cáo Danh sách cổ đông NN cổ đông lớn như file đính kèm.
Last update: 25 - 05 - 2020
Ngày 14/01/2020, tại Hội trường Công ty Pv Shipyard, 65A2 đường 30/4 TP. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, Hội nghị Người lao động năm 2020 và Hội nghị biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo.
Last update: 25 - 05 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng thông báo Quyết Định Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên Năm 2020 như file đính kèm.
Last update: 25 - 05 - 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng thông báo tới Quý khách hàng Lịch nghỉ tết Năm 2020 của Công ty.
Last update: 25 - 05 - 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2019 như file đính kèm.
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 56
Visitors: 3249212
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved