Giới thiệu
Ban kiểm soát

Ban kiểm soát

    1. Ông Ngô Văn Lập - Trưởng Ban Kiểm Soát 
    Năm sinh: 15/01/1971
    Quê quán: Nam Định
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
    Ngoại ngữ: Tiếng Anh 
 
  Email: lapnv@pvsb.com.vn

    2. Ông Châu Hoài Thanh - Thành viên BKS
    Năm sinh: 15/08/1978 
    Quê quán: Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
    Ngoại ngữ: Tiếng Anh
    Chức vụ: Trưởng P.Quản Lý Vốn và Đ/tư Tài chính – Ban Tài chính Kế toán PTSC
    Email: thanhchau@ptsc.com.vn   

 

 

 
   3. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Thành viên BKS 
   Năm sinh: 07/10/1985
   Quê quán: Bình Định
   Trình độ chuyên mônCử nhân Tài chính Ngân hàng (ĐH Quốc gia Tp.HCM),
   Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng (University of Applied Sciences Northwest Switzerland)
   Ngoại ngữ: Tiếng Anh
   Chức vụ: Chuyên viên Phân tích và Quản lý Danh mục Đầu tư - Ngân hàng ACB.

 

     
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 110
Tổng truy cập: 1120992
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved