Tin tức & sự kiện PVSB
Ngày cập nhật: 26 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn. Trân trọng Thông báo !
Ngày cập nhật: 26 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
Ngày cập nhật: 26 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020.
Ngày cập nhật: 22 - 01 - 2021
Ngày 20/01/2021 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp để tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra kế hoạch Quý I năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Hội đồng quản trị đánh giá năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và do giá dầu thấp nhưng Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 cụ thể:
Ngày cập nhật: 20 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai Bến Đình trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Công ty kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:
Ngày cập nhật: 19 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Giải trình Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
Ngày cập nhật: 19 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 của Công ty
Ngày cập nhật: 14 - 01 - 2021
Ngày 12/01/2021, tại Hội trường Công ty Pv Shipyard, 65A2 đường 30/4 TP. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công đoàn năm 2020, Hội nghị Người lao động năm 2021.
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 31
Tổng truy cập: 3858677
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved