Tin tức & sự kiện PVSB
Ngày cập nhật: 10 - 04 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
Ngày cập nhật: 10 - 04 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
Ngày cập nhật: 10 - 04 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
Ngày cập nhật: 31 - 03 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo về việc gia hạn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
Ngày cập nhật: 05 - 03 - 2020
Tài liệu kèm theo: 1. Thư mời tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2020, Số trang: 02
Ngày cập nhật: 21 - 01 - 2020
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình xin trân trọng Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,cụ thể:
Ngày cập nhật: 21 - 01 - 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2019 như file đính kèm.
Ngày cập nhật: 18 - 01 - 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng thông báo tới Quý khách hàng Lịch nghỉ tết Năm 2020 của Công ty.
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 73
Tổng truy cập: 3077101
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved