Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán như file đính kèm.


Ngày đăng ký cuốc cùng: 13/02/2019

Tỷ lệ thực hiện 01 CP – 01 quyền biểu quyết

file đính kèm.

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 60
Tổng truy cập: 2360436
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved