tin tức cổ đông
Ngày cập nhật: 29 - 01 - 2019
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán như file đính kèm.
Ngày cập nhật: 23 - 01 - 2019
HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến như sau:
Ngày cập nhật: 23 - 01 - 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty như file đính kèm.
Ngày cập nhật: 23 - 01 - 2019
Công ty PVSB trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 như file đính kèm:
Ngày cập nhật: 17 - 01 - 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý 4 năm 2018 như file đính kèm.
Ngày cập nhật: 18 - 10 - 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2018 như file đính kèm.
Ngày cập nhật: 16 - 08 - 2018
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố “Báo cáo Tài chính bán niên đã được soát xét năm 2018”.
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 93
Tổng truy cập: 2023265
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved