Tin tức cổ đông
PVSB tổ chức thành công Đai hội Cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 29/3/2019, tại Hội trường PVShipyard 65A2 đường 30/4, Tp.Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các Ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT, Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Đặng Đức Hồi - Phó giám đốc Công ty, Đại hội đã được nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận các nội dung:

-   Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Giám đốc Công ty.

-   Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty.

-   Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty

-   Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận  năm 2018 và  kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.

-   Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

-   Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 của Công ty.

-   Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

-   Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

Trong phần thảo luận, một số cổ đông đã có ý kiến về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị chi trả cổ tức năm 2018 và một số vấn đề khác như kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2019 thấp. Tại Đại hội, nhiều cổ đông có những đánh giá, ghi nhận những khó khăn và nỗ lực của Công ty trong giai đoạn ngành dầu khí suy giảm, đề nghị Công ty cố gắng tìm kiếm nguồn việc mới, bổ sung ngành nghề kinh doanh để mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu những ý kiến góp ý và đã giải trình đầy đủ các kiến nghị của cổ đông và tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty, dưới sự lãnh đạo và sự ủng hộ to lớn của Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC, Công ty sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Sau khi nghe giải trình, các cổ đông đã chấp thuận và không có ý kiến gì thêm.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung được đệ trình với tỷ lệ cao, thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung này trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 61
Tổng truy cập: 3077010
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved