Công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu như sau :

STT

Chỉ tiêu cơ bản

Thực hiện Quý II/2019

Kế hoạch Quý II/2019

% Hoàn thành KH Quý II

Ghi chú

1

Tổng doanh thu

58.54

52.85

111%

 

2

Lợi nhuận trước thuế

0.66

0,60

110%

 

3

Thuế và các khoản phải nộp NSNN

0,06

0.56

-

 

Trân trọng Thông báo!

File đính kèm: Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2019.pdf

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 77
Tổng truy cập: 3349132
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved