Tin trong ngành
Bước tiến của nhân sự trẻ

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) vừa tổ chức Hội nghị công tác tổ chức nhân sự và đào tạo 2012, tại TP Vũng Tàu để báo cáo tình hình nhân sự năm 2011 và nhiệm vụ công tác năm 2012. Tham dự hội nghị có đ/c Lê Minh Hồng, phó Tổng giám đốc PVN; đ/cThái Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Hùng Dũng, Tổng giám đốc; đ/c Nguyễn Hữu Hải Trưởng ban nhân sự cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty PTSC.

Hội nghị nhằm tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm 2011 về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đổi mới doanh nghiệp và đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã từng bước đổi mới, đi vào nề nếp và phát huy tác dụng, góp phần quan trọng để Tổng Công ty hoàn thành xuất sắc, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2011, về đích trước 2 tháng, giữ vững mức tăng trưởng cao theo định hướng chiến lược phát triển và kế hoạch 5 năm (2011-2015) được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.


Cụ thể, công tác tổ chức và công tác cán bộ có nhiều đổi mới. Trong năm vừa qua, PTSC đã tiến hành chuyển đổi 8 Công ty (Chi nhánh, Công ty TNHH) sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần, chuyển nhượng một đơn vị thành viên. Đồng thời, Tổng Công ty đã bổ nhiệm và điều động bổ nhiệm cho 81 lượt cán bộ thuộc diện Tổng Công ty quản lý. Việc thực hiện quy hoạch cán bộ được PTSC triển khai theo đúng quy trình, hướng dẫn của PVN và phù hợp với thực tiễn của đơn vị, đảm bảo mỗi chức danh quy hoạch của Tổng Công ty có ít nhất 2 cán bộ dự nguồn và 1 cán bộ có thể quy hoạch vào nhiều chức danh khác nhau để có thể đào tạo và bồi dưỡng đáp ứng được yêu cầu với vị trí quy hoạch.


Trong năm 2011, Tổng công ty đã tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, đào tạo quản lý, đào tạo sau đại học, đào tạo bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, xét chọn và trao học bổng cho các sinh viên tại các trường đại học và tài trợ kinh phí cho các chương trình, hoạt động giáo dục và đào tạo với kết quả thực hiện cụ thể : 5.060 lượt người được đào tạo (đạt 95,18% kế hoạch với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng đạt 86,84% ngân sách năm)


Tổng số lao động của toàn Tổng công ty hiện nay gần 10.000 người, trong đó, lao động dưới 30 tuổi chiếm 55,7%, độ tuổi bình quân là 33. Điều này cho thấy nguồn nhân lực của PTSC rất trẻ. Công tác tiền lương và các chế độ chính sách của Công ty mẹ và các đơn vị thuộc PTSC đã đáp ứng được 3 nguyên tắc cơ bản: trả đúng người, đúng việc và đúng hiệu quả công việc. Do vậy, Tổng công ty đã thúc đẩy tăng năng suất lao động bình quân 10% qua các năm.


Bên cạnh báo cáo tình hình nhân sự năm 2011, ông Thái Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT PTSC đưa ra phương hướng và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2012. Cụ thể, trong công tác tổ chức cán bộ cần rà soát quy chế quản lý cán bộ của Tổng Công ty để sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định của Tập đoàn và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Đồng thời bố trí lại cán bộ sau khi đề án tái cấu trúc của Tổng Công ty được Tập đoàn phê duyệt.

 

Song song đó, công tác lao động tiền lương và chế độ chính sách được PTSC chú trọng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách thu hút lao động quản lý, chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng đủ nhu cầu về lao động cho phát triển dịch vụ ra nước ngoài theo chiến lược phát triển của  PTSC.


PTSC đặt mục tiêu tổng quát của chiến lược: Phát triển nguồn nhân lực về quy mô và chất lượng phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011-2015 và định hướng phát triển tới năm 2025 của Tổng Công ty: Đào tạo khắc phục hạn chế của nguồn nhân lực, nâng cao năng lực của nguồn nhân lực để có khả năng cạnh tranh với lao động trong khu vực và quốc tế, xây dựng và duy trì đội ngũ cán bộ, kỹ sư thiết kế công trình dầu khí, tàu chuyên dụng ngành dầu khí có trình độ cao. Phấn đấu đến năm 2015, người lao động PTSC có khả năng đảm đương và thay thế hoàn toàn người nước ngoài.

 

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 58
Tổng truy cập: 1531328
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved