Tin tức & sự kiện PVSB
Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2020

Tài liệu kèm theo: 1. Thư mời tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2020, Số trang: 02

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB ) xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau :

 1.     Thành phần : Các Cổ đông / Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty PVSB.

 2.     Thời gian tổ chức Đại hội : 08h30’ thứ ba ngày 07/04/2020

3.     Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty Cổ phần chế tạo giàn khoan Dầu khí, Số 65A2 đường 30/4, Phường Thắng Nhất , Tp. Vũng Tàu , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4.     Chương trình Đại hội : Chương trình, tài liệu họp, phiếu biểu quyết và dự thảo Quy chế Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ : www.pvsb.com.vn theo đúng thời gian quy định.

5.     Các thông tin khác : Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký / Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi về Công ty trước 17h00’ ngày 03/04/2020 qua fax, email hoặc thư báo theo địa chỉ :

              Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

             Số 65A3 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

             Điện thoại : 0254.3628188 – Fax : 0254.3628189

             Email : saomaibendinh@pvsb.com.vn hoặc điện thoại trực tiếp tới Chị Nguyễn Thu Hương sdt : 098.7806908 hoặc 0254.3628188/ext 448.

 

         Trân trọng kính mời !

 

Đính kèm:

Thư mời tham dự họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.pdf

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 55
Tổng truy cập: 3076870
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved