Tin tức & sự kiện PVSB
Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty SMBĐ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã công bố ngày 07/04/2020

- Ngày họp mới với địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Công ty thông báo tới các cổ đông và các cơ quan , đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật

- Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp ( ngày đăng ký cuối cùng là ngày 12/02/2020 )

Trân trọng Thông báo!

Đính kèm:

1. Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT vv Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.pdf 

2 . Công văn số 209/SMBĐ-HĐQT vv Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty SMBĐ.pdf

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 63
Tổng truy cập: 3077022
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved