tin tức cổ đông
Công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn – Phạm Thị Thu Hằng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch : Phạm Thị Thu Hằng

- Mã chứng khoán : PSB

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn : 2.442.720 CP ( tỷ lệ 4,98%)

- Số lượng cổ phiếu đã mua : 670.500 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 3.113.220 CP

- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch : 6.23%

- Ngày trở thành cổ đông lớn : 01/12/2020

Trân trọng Thông báo!

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 56
Tổng truy cập: 3838818
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved