PVN'S NEWS
“Lễ ký các Hợp đồng cung cấp tàu dịch vụ và Họp triển khai kế hoạch tàu’’ giữa Công ty PVEP POC và Công ty PTSC Marine

Ngày 25/7/2014 vừa qua, Công ty PVEP POC và PTSC Marine đã cùng tổ chức “Lễ ký các Hợp đồng cung cấp tàu dịch vụ và Họp triển khai kế hoạch tàu”.

Theo nội dung Hợp đồng, Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí sẽ tiếp tục cung cấp 04 tàu Bình An, Posh Viking, Tourmaline & Bahtera Mulia phục vụ hoạt động khoan của Công ty PVEP POC với tổng giá trị các Hợp đồng này lên đến khoảng hơn 12 triệu USD

Tham dự Lễ ký có Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Lãnh đạo Tổng Công ty PTSC, Ban Giám đốc và các Cán bộ chủ chốt, nhân viên của hai Công ty PVEP POC POC và PTSC Marine.

IMG_0349

Trong những năm qua, Công ty PVEP POC luôn là một trong những Khách hàng lớn & quan trọng sử dụng dịch vụ của PTSC Marine. Hai Đơn vị đã ký kết & thực hiện thành công nhiều Hợp đồng cung cấp tàu dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty PVEP POC, góp phần vào sự phát triển & thành công của hai Đơn vị.

Việc tổ chức ký kết thành công các Hợp đồng này một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, lâu dài giữa Công ty PVEP POC và PTSC Marine.

Tôn Minh Tuấn

Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 20
Visitors: 1522673
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved