Tin tức cổ đông
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO 

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)


     Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu Khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) 

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu Khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung:

1.     Thành phần: Các Cổ đông /Người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty PVSB có tên trong Danh sách Cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (ngày chốt danh sách cổ đông) ngày 19/02/2016.

2.     Thời gian tổ chức Đại hội : 08h30’ thứ sáu ngày 25/03/2016.

3.     Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 2 Khách sạn Dầu khí PTSC, Số 09 – 11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

4.     Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp, phiếu biểu quyết và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty (www.pvsb.com.vn).

5.     Các thông tin khác: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận đăng ký/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu gửi kèm Thư mời này gửi về Công ty trước 17h00’ ngày 22/03/2016 qua fax, email hoặc thư báo theo địa chỉ:

       Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

      Tầng 16, Số 9 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

      Điện thoại : 064.6253375 - Fax: 064.6253374

      Email: saomaibendinh@pvsb.com.vn  hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Nguyễn Thu Hương SĐT: 098.7806908 hoặc 064.6253375/ext 136.

-        Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện họp thay theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời này (Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác).

-        Các tài liệu phục vụ Đại hội xin xem chi tiết trên Website của Công ty: www.pvsb.com.vn

Trân trọng kính mời ./.

                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                    CHỦ TỊCH                                                                                                                                                   

                                                                                                             Trần Hải Bình (Đã ký)

Lưu ý: Khi tham dự họp Đại hội Cổ đông các đại biểu vui lòng mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền (bản chính – trong trường hợp được ủy quyền) và chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại trong thời gian tham dự Đại hội.

File đính kèm: Chương trình và Giấy Đăng ký ủy quyền

  

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 78
Tổng truy cập: 1707606
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved