Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022.

File Đính kèm:

Quyết định số: 137/QĐ-HĐQT về việc xin ý kiến đại hôi đồng cổ đông bằng văn bản

Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 100
Tổng truy cập: 1766277
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved