Project
Last update: 24 - 11 - 2015
Ngày 23/06/2015 PVSB đã ký kết HĐ số 192-2015/DQS-MDV trọn gói gia công chế tạo Block với chủ thầu là Công Ty TNHH một thành viên công nghiệp Tàu Thủy Dung Quất (DQS) tổng trị giá 4.892.934.200 VNĐ.
Last update: 24 - 11 - 2015
Ngày 23/04/2015 PVSB đã ký kết HĐ 0115009-GK002 trọn gói cung cấp dịch vụ thi công nội thất hệ thống nhà ở trên giàn Tam Đảo 05 với chủ thầu PV Shipyard (Công Ty Cổ Phần Chế Tạo Giàn Khoan Dầu KHí) tổng trị giá 11,473,000,000 (Mười một tỷ, bốn trăm bảy mươi ba triệu đồng).
Last update: 28 - 09 - 2015
Được sự chấp thuận của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 2554/DVKT-KHĐT ngày 30/12/2014 về việc đầu tư khu bãi 07ha tại Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã tiến hành các bước thiết kế, thẩm định thiết kế và lựa chọn nhà thầu thi công san lấp công trình theo quy định. Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) được lựa chọn là nhà thầu thi công chính.
Last update: 16 - 09 - 2015
Thực hiện hợp đồng số 0270/14/T-N2/HDDK-SAOMAIBENDINH, cuối tháng 7 năm 2015, Công ty PVSB đã tiến hành bàn giao hệ thống bơm cứu hỏa cho giàn Thiên Ưng cho Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro.
Last update: 03 - 11 - 2014
Since the second quarter of the year 2014, with the outstanding efforts, PVSB has achieved many accomplishments in both commerce and construction activities. In commerce activity, PVSB has gained 6 contracts to provide Valves and Pumps for Vietsovpetro:
Last update: 22 - 01 - 2014
Last update: 22 - 01 - 2014
Last update: 22 - 01 - 2014
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 128
Visitors: 2023203
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved