Báo cáo tài chính
Ngày cập nhật: 23 - 10 - 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) trân trọng công bố tình hình SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm 2015 như file đính kèm:
Ngày cập nhật: 12 - 08 - 2015
Công ty Cổ phẩn Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố "Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét năm 2015"
Ngày cập nhật: 22 - 07 - 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý II năm 2015
Ngày cập nhật: 23 - 04 - 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2015
Ngày cập nhật: 10 - 03 - 2015
Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đống Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 như đính kèm.

Trân trọng,
Ngày cập nhật: 22 - 01 - 2015
Ngày cập nhật: 22 - 10 - 2014
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 87
Tổng truy cập: 2023251
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved