tin tức cổ đông
Ngày cập nhật: 31 - 03 - 2017
Hội đồng quản trị Công ty trân trọng Thông báo thay đổi nhân sự:
Ngày cập nhật: 30 - 03 - 2017
Ngày 30/3/2017, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí, Số 9-11, Hoàng Diệu, Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
Ngày cập nhật: 28 - 03 - 2017
Hội đồng quản trị trân trọng công bố tài liệu họp Đại hội thường niên 2017 gồm:
Ngày cập nhật: 27 - 03 - 2017
Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố tính đến 8g30 ngày 27/03/2017 Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ các ứng viên ứng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:
Ngày cập nhật: 17 - 03 - 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính năm 2016 đã dược kiểm toán theo file đính kèm
Ngày cập nhật: 17 - 03 - 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình trân trọng công bố Giải trình báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016 theo file đính kèm
Ngày cập nhật: 21 - 02 - 2017
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Ngày cập nhật: 25 - 01 - 2017
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham gia dự Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 66
Tổng truy cập: 1945336
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved