Tin tức & sự kiện PVSB
Ngày cập nhật: 09 - 11 - 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan về việc thay đổi trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:
Ngày cập nhật: 18 - 10 - 2017
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu như sau :
Ngày cập nhật: 18 - 10 - 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý III năm 2017.
Ngày cập nhật: 17 - 10 - 2017
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố tài liệu lấy ý kiến Đại hội Cổ đông bằng văn bản.
Ngày cập nhật: 04 - 10 - 2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày cập nhật: 26 - 09 - 2017
Công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày cập nhật: 15 - 08 - 2017
1/ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố “Báo cáo Tài chính bán niên đã được soát xét 2017”.
Ngày cập nhật: 15 - 08 - 2017
Ngày 11/8/2017, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 127
Tổng truy cập: 2023202
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved