PVSB’s News
Công bố Hợp đồng kiểm toán BCTC năm tài chính kết thúc ngày 31/12/21021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Hợp đồng kiểm toán Báo Cáo Tài Chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Trân trọng Thông báo!

Đính kèm:

349.SMBD-TCKT vv Cong bo thong tin tren TTCK - Ky hop dong kiem toan BCTC nam 2021 - ban doi

      Hợp đồng số 031/VACO/HĐKT/JSC-HCM.pdf

 

Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 67
Visitors: 4280616
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved