Tin trong ngành
Ngày cập nhật: 29 - 03 - 2024
Hội đồng quản trị C ông ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng Công bố Báo cáo tài chính năm 2023.
Ngày cập nhật: 29 - 03 - 2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2023
Ngày cập nhật: 05 - 03 - 2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 .
Ngày cập nhật: 22 - 02 - 2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
Ngày cập nhật: 21 - 02 - 2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
Ngày cập nhật: 19 - 01 - 2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 của Công ty
Ngày cập nhật: 25 - 12 - 2023
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo Quyết Định về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, Bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Ngày cập nhật: 29 - 10 - 2023
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Công ty về các Nghị Quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 94
Tổng truy cập: 7383263
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved