Tin trong ngành
Ngày cập nhật: 28 - 04 - 2022
Sáng ngày 15/04/2022, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC, số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (SMBĐ) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức họp trực tuyến.
Ngày cập nhật: 26 - 04 - 2022
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với Ông Trần Chí Dũng theo nguyện vọng cá nhân.
Ngày cập nhật: 20 - 04 - 2022
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý I năm 2022
Ngày cập nhật: 18 - 04 - 2022
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022
Ngày cập nhật: 13 - 04 - 2022
Thông báo hồ sơ ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng Quản trị , thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Sao Mai – Bến Đình như sau :
Ngày cập nhật: 29 - 03 - 2022
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB ) xin trân trọng thông báo toàn thể Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 với các thông tin cụ thể như sau :
Ngày cập nhật: 23 - 03 - 2022
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Ngày cập nhật: 22 - 03 - 2022
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2022
Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 70
Tổng truy cập: 4761276
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved