Tin tức & sự kiện PVSB
Ngày cập nhật: 21 - 02 - 2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
Ngày cập nhật: 26 - 01 - 2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023
Ngày cập nhật: 19 - 01 - 2024
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 của Công ty
Ngày cập nhật: 25 - 12 - 2023
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo Quyết Định về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, Bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
Ngày cập nhật: 29 - 10 - 2023
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Công ty về các Nghị Quyết và Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
Ngày cập nhật: 29 - 10 - 2023
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Công ty về việc thay đổi nhân sự của công ty.
Ngày cập nhật: 19 - 10 - 2023
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Công bố Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023.
Ngày cập nhật: 19 - 10 - 2023
Hội đồng quản trị C ông ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính Quý III năm 2023
Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 109
Tổng truy cập: 7142749
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved