Cơ cấu tổ chức
Phòng Kinh tế - Kế Hoạch

Sơ đồ tổ chức Phòng Kinh Tế - Kế Hoạch

      CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ PHÒNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH

 • Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất của Công ty.
 • Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Tìm hiểu nghiên cứu, cập nhật thông tin về công nghệ, thiết bị mới. Thường xuyên cập nhật nguồn cung cấp và giá cả thị trường.
 • Tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp cận và tìm kiếm cơ hội đầu tư, góp vốn cổ phần vào các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài.
 •  Xây dựng phương án đầu tư phát triển và là đầu mối thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực: đầu tư tài chính, bất động sản, đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng, nhà ở, văn phòng, các khu vui chơi giải trí…để bán hoặc cho thuê.
 • Phối hợp với các phòng ban của Công ty để triển khai thực hiện các dự án đầu tư do Công ty làm chủ đầu tư đến khi kết thúc đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư đưa công trình vào sử dụng.
 • Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, dự báo xu hướng phát triển đề ra phương hướng phù hợp giúp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Thực hiện quảng bá thương hiệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.
 • Thường xuyên tiếp xúc và liên hệ với khách hàng ở trong và ngoài nước để tìm hiểu nắm bắt thông tin, nhu cầu của khách hàng trong việc tìm kiếm các hợp đồng mới.
 • Lập các phương án phát triển thị trường, sản phẩm và dịch vụ mở mang tính chiến lược.
 • Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Công ty.
 • Trên cơ sở kế hoạch của các phòng ban, Phòng KT-KH tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổng thể của Công ty về xây dựng, đầu tư sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa, vật tư và các kế hoạch có liên quan đến hoạt động của Công ty.
Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 91
Tổng truy cập: 7383103
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved