Cơ cấu tổ chức
Đội XL - DV

Sơ đồ tổ chức Đội Xây Lắp - Dịch Vụ.

         Chức Năng:

 • Tham mưu, tư vấn và tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất, thi công các công trình và dịch vụ.
 • Tổ chức thực hiện sản xuất, thi công các công trình theo kế hoạch do Ban Giám đốc giao.
 • Quản lý con người, máy móc thiết bị trong phạm vi của Đội.
 • Bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho CBCNV.
 • Nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, cải tiến chất lượng.
 • Tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường và trách nhiệm xã hội tại Công ty.

         Nhiệm vụ:

 • Thực hiện sản xuất, thi công theo kế hoạch do Công ty giao.
 • Báo cáo tình hình sản xuất cho Ban Giám đốc Công ty.
 • Báo cáo sổ sách kế toán cho Phòng Tài chính - Kế toán.
 • Quản lý và báo cáo nhân sự cho Phòng Tổ chức - Hành chính.
 • Thông tin kịp thời cho Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Phòng Đầu tư Xây dựng về tiến độ sản xuất, các phát sinh về nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
 • Phối hợp cùng các Phòng/Ban Công ty giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Quản lý và bảo trì máy móc định kỳ đúng quy trình kỹ thuật.
Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 179
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved