Giới thiệu
Chính sách HSEQ

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), nhận thức và đánh giá cao tầm quan trọng của công tác quản lý An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Quản lý Chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Công ty.

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH (PVSB) CAM KẾT

 • Thường xuyên nâng cấp ,đổi mới trang thiết bị, công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn,phong cách chuyên nghiệp, cải tiến liên tục để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao với phương châm “thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng”.
    
 • Công tác Quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường được coi trọng như bất kỳ các hoạt động kinh doanh trọng yếu khác của Công ty.
   
 • Tuân thủ đầy đủ các luật định, công ước,tiêu chuẩn, quyết định của Nhà nước và Quốc tế có liên quan về An toàn, Sức khỏe và Môi trường nhằm đảm bảo Chất lượng, Bảo vệ Môi trường và An toàn tuyệt đối trong các hoạt động sản xuất kinh doanh ,dịch vụ của Công ty.
   
 • Xác định, ngăn ngừa và giảm thiểu tất cả các rủi ro,thiệt hại về con người,tài sản và môi trường.
   
 • Phổ biến, giáo dục ý thức tới tất cả các cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty nhận thức rõ ràng, áp dụng đồng bộ,đầy đủ hệ thống Quản lý  An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Chất lượng.
   
 • Duy trì việc soát xét,đánh giá hệ thống Quản lý An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Chất lượng thường xuyên, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh,dịch vụ của Công ty

Giám Đốc

Dịch vụ
Dự án
Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 64
Tổng truy cập: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved