Công bố Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý I năm 2022

Trân trọng Thông báo!


Đính kèm:


  1. Số 252/SMBĐ-CBTT về việc Công bố Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính quý I năm 2022.pdf
Services
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 62
Visitors: 4879890
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved