Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 6 tháng đầu năm 2022.

Trân trọng Thông báo!

Đính kèm:

      Công văn 498/SMBĐ-CBTT về việc Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.pdf

Services
Project
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 105
Visitors: 7142729
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved