Services
Công ty PVSB bàn giao lô hàng Cáp điện của dự án Thiên Ưng & Sư Tử Trắng cho Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro

Thực hiện hợp đồng số 0626/15/T-N2/HDDK-PVSB, ngày 26 tháng 2 năm 2016, Công ty PVSB đã tiến hành bàn giao lô hàng Cáp điện thuộc dự án Thiên Ưng & Sư Tử Trắng cho Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro

Một số hình ảnh PVSB cùng với các kỹ sư của VietsoPetro sang nhà máy Draka kiểm tra việc thử test và nghiệm thu hàng hóa

                   (Bàn giao hàng hóa vào kho cảng của VietsovPetro)       


Services
Project
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 98
Visitors: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved