tin cổ đông
Last update: 26 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2020.
Last update: 26 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn. Trân trọng Thông báo !
Last update: 22 - 01 - 2021
Ngày 20/01/2021 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp để tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và đề ra kế hoạch Quý I năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình. Hội đồng quản trị đánh giá năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và do giá dầu thấp nhưng Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 cụ thể:
Last update: 20 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng thông báo tới toàn thể quý cổ đông của Công ty kế hoạch tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau :
Last update: 19 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Giải trình Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
Last update: 19 - 01 - 2021
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 của Công ty
Last update: 24 - 12 - 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình xin trân trọng công bố Báo cáo về thay đổi cổ đông lớn
Last update: 15 - 12 - 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2020 như file đính kèm.
Services
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 88
Visitors: 4499017
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved