Last update: 30-06-2023
Sáng ngày 23/6/2023, tại công trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình đã tổ chức lễ khởi công dự án Chế tạo Suction Bucket thuộc Hợp đồng chế tạo và cung cấp chân đế cho Dự án Điện gió ngoài khơi Greater Changhua 2b & 4 tại Đài Loan (Trung Quốc) do Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) là tổng thầu chính và Công ty Orsted Taiwan Ltd (Orsted) là chủ đầu tư. Trong đó, Công ty PVSB thực hiện chế tạo 13 chân đế điện gió với tổng khối lượng ước tính cho là 3.600 tấn.
Services
Project
Web links
Weather
City:


Statistic
Online: 78
Visitors: 7741159
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved