Tin tức cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dấu khí Sao Mai – Bến Đình tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Sáng 28/3/2013, tại Hội trường Khách sạn Dầu khí, Số 9-11, Hoàng Diệu, Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư- Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (PVSB) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch gồm các ông Trần Hải Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Phùng Như Dũng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Tấn Hòa - Thành viên HĐQT, Đại hội đã được nghe các báo cáo, thảo luận và thông qua 10 nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 , kế hoạch năm 2013; Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD, tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, Kế hoạch hoạt động năm 2013; Kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2013; Báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán; Phương án trích lập các quỹ năm 2012; Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Chấm dứt đầu tư Căn cứ Dịch vụ Công nghiệp Dầu khí Vân Phong. 

Tại phiên thảo luận, một số cổ đông đã có ý kiến hỏi đáp về tình hình chi trả cổ tức, giá cổ phiếu của Công ty hiện đang niêm yết trên sàn chứng khoán và một số vấn đề khác. Thay mặt Đoàn chủ tịch, Ông Phùng Như Dũng – Giám đốc Công ty đã trả lời đầy đủ các ý kiến của Cổ đông và không có Cổ đông nào có ý kiến gì thêm.

Sau phiên thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và các văn kiện dự thảo của phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2012 với tỷ lệ phiếu biểu 100%

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Ông Trần Hải Bình- Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

 

Liên kết website
Thời tiết
Khu vực:


Thống kê truy cập
Đang trực tuyến: 68
Tổng truy cập: 4196679
Copyright © 2012 Web HP, All Rights Reserved